13.08.01 Cursos de català. Cursos presencials i semipresencials i alumnes inscrits. Evolució 2003-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016