13.10 Escola Oficial d'Idiomes de Terrassa. Alumnes matriculats per idioma i nivell. Curs 2015-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016