14.03.01 Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Usuaris del servei. 1996-2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016