14.03.07 Arxiu Tobella. Fons fotogràfic. Fotografies i negatius. 2014. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016