14.04.03 Museu de Terrassa. Servei de monitoratge concertat. 1997-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016