14.04.06 Museu de Terrassa. Servei de monitoratge concertat. Tipologia. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016