14.16 Aforament de les sales culturals de Terrassa. Cinemes i teatres. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016