15.03 Equipaments esportius municipals. Persones usuàries de les pistes poliesportives. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016