15.11 Parc de Vallparadís. Esports d'aventura. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016