16.02.04 Equipaments cívics municipals. Nombre d'entitats i serveis municipals que han fet ús dels equipaments. 2008-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016