16.02.05 Equipaments cívics municipals. Entitats usuàries dels equipaments. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016