17.02.02 Serveis penitenciaris i de Rehabilitació. Situació processal-penal amb residència a Terrassa. 2003, 2005, 2007 i 2009-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016