17.03.14 Policia Municipal. Novetats. Policia de seguretat ciutadana/judicial. Districtes. 2007-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016