17.03.19 Policia Municipal. Novetats. Policia assistencial. Mesos. 2007-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016