17.03.27 Policia Municipal. Parc mòbil. 2013-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016