18.02.02 Llicències d'obres majors. Evolució d'obres majors atorgades. Habitatges. 1986-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016