18.02.03 Llicències d'obres majors. Evolució d'obres majors atorgades. Locals comercials. 1986-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016