18.02.05 Llicències d'obres majors. Evolució d'obres majors atorgades. Total. 1986-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016