18.04.03 Compravendes registrades dels habitatges nous als municipis de 5.000 habitants o més del Vallès Occidental. Habitatges, superfície i preu de venda. 2013-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016