18.07 Oferta d'habitatge de lloguer a Catalunya. Lloguer mitjà contractual. 2010-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016