18.08.05 Habitatge Terrassa. Persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial 2012-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016