18.16 Usos del sòl. Sòl urbà i urbanitzable. Terrassa i Vallès Occidental. 1998-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016