20.01 Pressupostos municipals consolidats. Evolució dels ingressos/despeses per organismes. 2000-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016