21.03.01 Participació a Fons Supramunicipals. 1997-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016