21.03.03 Compte corrent de Terrassa Solidària. 1998-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016