21.05 Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE). Membres. 1991-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016