AN.03.01.02 Població activa local registrada. Matadepera. Edat i sexe. 4t trim. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016