AN.04.05 Evolució de l'estructura empresarial. Ullastrell. Empreses ocupadores i volum de treballadors assalariats per sectors d'activitat econòmica. Grans sectors d'activitat. 1993-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016