01.03 Ciutat. Divisió per districtes. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017