01.06 Ciutat. Zones verdes de la ciutat. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017