01.10 Territori. Superfície de carrers amb prioritat de vianants. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017