01.11 Dades meteorològiques de Terrassa. Mitjanes diàries. 1993-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017