01.12 Cabal de les Fonts del Parc de Vallparadís. 1999-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017