01.13.09 Cens agrari. Mà d'obra. Distribució de les persones, jornades i unitats de treball any (UTA). Terrassa. 1999 i 2009. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017