02.03.02.02 Piràmide d'edats. Districte 2. Barri Vilardell. Grups quinquennals. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017