02.03.04.04 Piràmide d'edats. Districte 4. Barri Roc Blanc. Grups quinquennals. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017