02.03.04.05 Piràmide d'edats. Districte 4. Barri Can Palet de Vista Alegre. Grups quinquennals. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017