02.03.06.02 Piràmide d'edats. Districte 6. Barri Sant Llorenç. Grups quinquennals. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017