02.08.01.02 Moviment de la població. Moviment natural. Naixements per districte, barri i sexe. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017