02.08.01.03 Moviment de la població. Moviment natural. Evolució de les defuncions per mes i sexe. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017