02.08.01.07 Moviment de la població. Moviment natural. Naixements-defuncions per districte, barri i sexe. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017