02.08.02.02 Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució de les emigracions amb destí a altres municipis d'Espanya per mes i sexe. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017