02.08.02.06 Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució de les immigracions per mes i sexe. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017