02.08.02.08 Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució del saldo migratori amb altres municipis d'Espanya per mes i sexe. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017