02.08.02.09 Moviment de la població. Moviment migratori. Evolució del saldo migratori per mes i sexe. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017