02.08.02.12 Moviment de la població. Moviment migratori per edats. Homes. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017