02.08.02.14 Moviment de la població. Moviment migratori. Balanç total per mes i sexe. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017