02.08.02.15 Moviment de la població. Moviment migratori. Emigració per districte de procedència i comunitat de destí. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017