02.08.02.19 Moviment de la població. Moviment migratori. Immigració intramunicipal. Districtes. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017