02.08.02.21 Moviment de la població. Moviment migratori. Municipis amb els quals Terrassa manté un major saldo migratori positiu. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017